Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, że z dniem

25.07.2013 r. otwiera przetarg na najem lokali użytkowych wg Wykazu Nr 5/N/2013 oraz garaży wg wykazu Nr 6/N/2013;