Dyrektor   Zarządu  Mienia   Skarbu   Państwa   zawiadamia,   że   z   dniem

05.08.2011 r. otwiera  przetarg na najem  garaży wg Wykazu Nr 6/N/2011 oraz lokalu użytkowego wg wykazu Nr 7/N/2011: