Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, że z dniem

18.10.2013 r. otwiera przetarg na najem lokali użytkowych wg Wykazu Nr 7/N/2013 oraz garaży wg wykazu Nr 8/N/2013;