Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, że z dniem

09.10.2012 r. otwiera przetarg na najem garaży wg Wykazu Nr 8/N/2012, powierzchni reklamowej 9/N/2012 oraz lokalu użytkowego wg wykazu Nr 10/N/2012;