Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, że z dniem

12.04.2013 r. otwiera przetarg na najem lokali użytkowych wg Wykazu Nr 3/N/2013 oraz garaży wg wykazu Nr 4/N/2013;