Sprawa nr ZM.NZP.100/20

Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa oraz w lokalu – siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa w zakresie branży elektrycznej  w Warszawie na rok 2021/2022.