Sprawa znak ZM.NZP.106/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na:

Remont nawierzchni drogowych jezdni i chodników na działkach znajdujących się w zasobach ZMSP w Warszawie na:

  • Bernardyńska nr 19, działka nr 10 z obrębu 1-05-11, w Dzielnicy Mokotów,
  • Horbaczewskiego, działka nr 9, z obrębu 3-06-01, w Dzielnicy Praga Południe,
  • Brygady Pościgowej, działka nr 14 z obrębu 3-06-01 w Dzielnicy Praga Południe.