Sprawa nr ZM.NZP.110/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

“remont stolarki okiennej w lokalach Skarbu Państwa przy ul. Augustówka 4 m 3,

ul. Bernardyńska 10 m 35, ul. Chełmska 25 – garaże, ul. Ciupagi 2B Poczta Polska,

ul. Korkowa 163 m 9.