Sprawa nr ZM.NZP.11/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na: zakup i dostawę 3 skanerów, 2 drukarek etykiet, 4 automatycznych czytników kodów kreskowych.