Sprawa znak ZM.NZP.12/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

Wymiana pionu wod.-kan. oraz pionu centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Ciupagi 2b kl. 1 Warszawie.”