Sprawa nr ZM.NZP.122/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

„wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności lokali mieszkalnych i lokali użytkowych : garaży, boksów garażowych dla potrzeb najmu, wartość rynkową prawa własności nieruchomości zabudowanej dla potrzeb ewidencji księgowej oraz określenia wartości rynkowej stawki czynszu najmu lokali użytkowych i określenie wartości rynkowej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m. st. Warszawy.”