Sprawa nr ZM.NZP.134/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

“odbiór i wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości zabudowanych Skarbu Państwa przy ul. Lucerny 106 i ul. Kostrzyńskiej 24 w Warszawie zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.