Sprawa nr ZM.NZP.150/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) na:

” remont 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy“.