Sprawa znak ZM.NZP.200/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:  „prowadzenie serwisu eksploatacyjnego i usuwanie awarii w kotłowniach gazowych budynków Skarbu Państwa przy ul. ul. Ciupagi 2 blok I, II, III, B, C, D z A, ul. Ludna 4, ul. Armii Krajowej 100, ul. Lucerny 106  w Warszawie w latach 2019-2020.