Sprawa znak ZM.NZP.201/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:  „przeprowadzenie przeglądów wraz z oczyszczaniem przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych w budynkach Skarbu Państwa zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie   w latach 2019 i 2020.