Sprawa znak ZM.NZP.221-04/18

„Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w  Warszawie w branży ogólnobudowlanej” przetarg nieograniczony.