Sprawa nr ZM.NZP.221-06/20

remont w budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przy ul. Jaracza 4 w Warszawie, na dz. ew. 103, 94 i 106/1 z obrębu 5 -04-08

ETAP II  wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej.