Sprawa znak ZM.NZP.221-08/18

„Wykonanie usługi operatów szacunkowych”