Sprawa znak ZM.NZP.221-11/18

Remont instalacji elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludnej 4 i ul. Klarytsewskiej 57 w Warszawie.