UWAGA: Zmian treści ogłoszenia

Sprawa nr ZM.NZP.221-11/19

Wykonanie remontu  instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku  położonym przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.