Sprawa nr ZM.NZP.221-12/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

Kompleksowa usługa archiwizacji i digitalizacji dokumentacji Zarządu Mienia Skarbu Państwa