Sprawa nr ZM.NZP.221-1219

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. “Prawo Zamówień Publicznych” ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) na udzielenie zamówienia: wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości wewnętrznej i zewnętrznej na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych  i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa .