Sprawa nr ZM.NZP.221-13/19

Wykonanie remontu  instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego dwu-funkcyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gierymskiego 1 w Warszawie.