Sprawa nr ZM.NZP.221.14/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem c.o., zimnej wody, ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Willowej 6 w Warszawie.