Sprawa nr ZM.NZP.221-15/18

Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości wewnętrznej i zewnętrznej na nieruchomościach Skarbu Państwa zabudowanych  i niezabudowanych oraz wykonania usługi związanej z koszeniem trawy wraz z jej grabieniem wywozem i utylizacją na terenach zarządzanych  i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa .