Sprawa nr ZM.NZP.221-17/18

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem serwera poczty elektronicznej ”