Sprawa nr ZM.NZP.221-18/19

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

„na kompleksową dostawię ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy,  zarządzanych i administrowanych przez  Zarząd  Mienia Skarbu Państwa obejmującą sprzedaż i przesył ciepła.”