Sprawa nr ZM.NZP.221-20/18

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na:

Świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku przez Operator Systemu Dystrybucyjnego dla potrzeb punkotów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach Skarbu Państwa, zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy.”