Sprawa nr ZM.NZP.4/20

Zakup biletów do kina dla pracowników ZMSP