Sprawa znak ZM.NZP.3/18

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w prowadzonym bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

wymianę instalacji i zasobnika CCW w kotłowni gazowej w bud. mieszkalnym przy ul. Ludnej 4 w Warszawie.”