Sprawa nr ZM.NZP.36/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

„opracowanie dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków i budowli zlokalizowanych przy ul. Wójcickiego 15 w Warszawie, usytuowanych na działkach o nr ew. 36; 37; 62/1; 62/2; 62/3; 62/4; 62/5; 63; i 64 z obrębu 7-11-01 o łącznej powierzchni 26 068 m2. ”