Sprawa znak ZM.NZP.44/18

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

Wykonanie dezynsekcji, deratyzacji, odkażania pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, usuwanie zanieczyszczeń gołębich oraz dezynsekcji, deratyzacji, wentralizacji z utylizacją odpadów i rzeczy z lokali Skarbu Państwa w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy.

Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy