Sprawa nr ZM.NZP.45/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na:

  1. „Remont kominów w budynkach Skarbu Państwa położonych przy:

1)      ul. Ciupagi 2 blok A, blok B, blok C, blok D, blok III,

2)      ul. Powsińska 73,

3)      ul. Ludna 4,

4)      ul. Gierymskiego 1,

5)      ul. Lucerny 106.

6)      ul. Kozietulskiego 4B.

 

  1. Remont instalacji odgromowej w budynkach Skarbu Państwa położonych przy:

1)      ul. Ciupagi 2 blok A, blok B,

2)      ul. Gierymskiego 1.