Sprawa nr ZM.NZP.51/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

“Wykonanie dezynsekcji, deratyzacji, odkażania pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, usuwanie zanieczyszczeń gołębich oraz dezynsekcji, deratyzacji, wentralizacji z utylizacją odpadów i rzeczy  z lokali i pomieszczeń przynależnych Skarbu Państwa w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy.”