Sprawa znak ZM.NZP.57/18

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

Dostawa i montaż dodatkowego zasobnika ciepłej wody plus zawór trójdrogowy w węźle cieplnym w budynku przy ul. Ludnej 4 w Warszawie.”