Sprawa znak ZM.NZP.71/18

 

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na: „Wykonanie okresowej kontroli (przeglądu pięcioletniego) budynków z zasobów Zarządu Mienia Skarbu Państwa na terenie Warszawy w zakresie branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej.”