Sprawa nr ZM.NZP.78/19

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji centralnego ogrzewania
i węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Gierymskiego 1 w Warszawie