Sprawa nr ZM.NZP.79/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na: wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku – zaplecza technicznego nr 1 Teatru „Ateneum” przy ul. Jaracza 4  w Warszawie.