Sprawa nr ZM.NZP.81/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

„Remont instalacji elektrycznej, teletechnicznej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  wraz z robotami towarzyszącymi w budynku handlowo-usługowym przy ul. Złotej 68 w Warszawie”.