Sprawa nr ZM.NZP.88/20

usługi konserwacji, naprawy oraz usuwanie uszkodzeń i awarii domofonów w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w latach 2021-2022.