Sprawa znak ZM.NZP.9/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji archiwalnej w Archiwum Zakładowym  Zarządu Mienia Skarbu Państwa.”