Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, że z dniem 16.10.2009 r. otwiera przetarg na najem nieruchomości wg. Wykazu Nr 18/N/2009

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w najem lokale użytkowe w trybie przetargowym na okres 3 lat