Dyrektor   Zarządu  Mienia   Skarbu   Państwa   zawiadamia,   że   z   dniem

04.11.2009 r. otwiera  przetarg na najem  nieruchomości wg. Wykazu Nr 19/N/2009.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w najem lokale użytkowe w trybie przetargowym na okres 3 lat