Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w najem garaże w trybie przetargowym na okres 3 lat

 

Dyrektor   Zarządu  Mienia   Skarbu   Państwa   zawiadamia,   że   z   dniem 01.12.2010 r. otwiera  przetarg na najem  garaży i powierzchni reklamowej wg Wykazu Nr 15/N/2010 i 16/N/2010

Oferty należy  składać  w  siedzibie  Zarządu  Mienia  Skarbu  Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9 w  Sekretariacie.

T e r m i n  składania ofert upływa w dniu    21.12.2010  r. o godz. 15-oo