Lokal mieszkalny z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa może być zbyty w drodze bezprzetargowej tylko na rzecz jego dotychczasowego najemcy, przy czym musi on posiadać umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony i nie zalegać w opłatach z tytułu najmu tego lokalu.
Wysokość bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy regulują zarządzenia Wojewody Mazowieckiego; aktualnie obowiązuje zarządzenie nr 45 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2013 roku oraz Nr 117 z dnia 19 marca 2014 roku (dostępne na naszej stronie internetowej)
Warunkiem niezbędnym do wdrożenia procedury sprzedaży lokali mieszkalnych jest uregulowany stan prawny nieruchomości, w szczególności brak roszczeń dawnych właścicieli lub ich spadkobierców do nieruchomości gruntowych, na których posadowiony jest budynek.