Zarząd Mienia Skarbu Państwa

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZWIĄZANYM Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA COVID-19 INFORMUJEMY, O OBOWIĄZUJĄCEJ ORGANIZACJI I KOMUNIKACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW.

 1. Od 7 czerwca 2021 r. zachęcamy Państwa do umawiania wizyt w ZMSP w „systemie rezerwacji wizyt”: lub telefonicznie poprzez kontakt na nr 885 523 500
  – pod numerem nie udzielamy informacji, a wyłącznie rezerwujemy termin wizyt. Skontaktujemy się z Państwem i przekażemy informację, jak usprawnić Państwa wizytę w urzędzie.
 2. Kancelaria jest czynna w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Informacje o sposobie załatwiania skarg i wniosków znajdziecie Państwo wpisując w wyszukiwarkę internetową link: http://zmsp.warszawa.pl/strona-glowna/zalatwianie-spraw/skargi-i-wnioski/
 4. Podczas pobytu w Kancelarii ZMSP proszę o podporządkowanie się zasadom bezpieczeństwa epidemiologicznego, o jakich poinformują Państwa pracownicy.

KORESPONDENCJA Z ZMSP MOŻE ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ:

 1. Pocztę tradycyjną na adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69
 2. Pocztą elektroniczną na adresy:
  – wszystkie zapytania z wyłączeniem opłat i zalegości
  – wysyłanie załączników, np. akty notarialne
 3. Przy wykorzystaniu platformy ePUAP ( http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP )
  INSTRUKCJA SKŁADANIA PISMA PRZEZ ePUAP dostępna <TUTAJ>

KONTAKT TELEFONICZNY Z ZMSP:

Telefon do sekretariatu: 22 551 21 10

Za pomocą faxu na nr: 22 551-21-01

OD 16 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA W ZMSP OBOWIĄZUJĄ NOWE NUMERY TELEFONÓW, POD KTÓRYMI BĘDĄ UDZIELANE INFORMACJE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W ZMSP. Uprzejmie prosimy o korzystanie z nw. telefonów.
(w przypadku gdy pierwszy z podanych numerów jest zajęty lub nie odpowiada – zaleca się korzystanie z kolejnego numeru):

 • Przekształcenie / Użytkownie Wieczyste (za wyjątkiem spraw dot. rozliczeń finansowych)

Informacja ogólna 22 551 21 67 lub 885 523 485

Przekształcenie / Użytkowanie Wieczyste

BEMOWO
22 551 21 64 lub 667 657 207 / 22 551 21 61 lub 535 227 877

BIAŁOŁĘKA
22 551 21 91 lub 667 657 208 / 22 551 21 66 lub 885 523 499

BIELANY
22 551 21 64 / 22 551 21 63 lub 695 657 407

MOKOTÓW
22 551 21 91 lub 533 027 056 / 22 551 21 63 lub 695 657 407

OCHOTA
22 551 21 91 lub 885 523 486 / 22 551 21 69 lub 697 657 077

PRAGA-POŁUDNIE
22 551 21 62 lub 533 027 040 / 22 551 21 93

PRAGA-PÓŁNOC
22 551 21 75 / 22 551 21 61 lub 535 227 877

REMBERTÓW
22 551 21 64 / 22 551 21 66 lub 885 523 499

ŚRÓDMIEŚCIE
667 657 207 / 22 551 21 61 lub 535 227 877

TARGÓWEK
22 551 21 87 / 22 551 21 65 lub 667 657 212

URSUS
22 551 21 91 lub 885 523 486 / 22 551 21 65 lub 667 657 212

URSYNÓW
22 551 21 64 / 22 551 21 66 lub 885 523 499

WAWER
22 551 21 87 / 22 551 21 65 lub 667 657 212

WESOŁA
22 551 21 69 lub 697 657 077 / 22 551 21 69 lub 697 657 077

WILANÓW
222 551 21 66 lub 885 523 499 / 22 551 21 66 lub 885 523 499

WŁOCHY
22 551 21 75 / 22 551 21 69 lub 697 657 07

WOLA
22 551 21 60 lub 22 551 21 87 / 22 551 21 93
lub 667 657 208

ŻOLIBORZ
885 523 491 / 22 551 21 93

 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Dzierżawa wieczysta, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Przekształcenie/Użytkowanie Wieczystego:

Osoby Fizyczne
22 551 21 23, 885 523 497, 885 523 496, 885 523 487, 667 657 211

Przedsiębiorcy
667 657 213, 695 902 150

 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Czynszów z Najmów i Dzierżaw:
  22 551 21 28 lub 695 902 180
  22 551 21 29
  lub 695 902 160
 • Informacja ogólna dla dłużników w stosunku, do których wszczęto postępowanie windykacyjne:
  22 551 21 52
  lub 885-523-504
  22 551 21 90
  lub 885-523-501
  22 551 21 39
  lub 885 523 498
  22 551 21 50
  lub 885-523-503
 • Ulgi w należnościach (odroczenia terminów, rozkładanie na raty itp.)
  22 551 21 51 lub 885 523 488
 • Dzierżawy i najem, za wyjątkiem najmu lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne/ulgi w czynszach)
  22 551 21 45 lub 605 657 227
 • Najem lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne)
  22 551 21 47
  22 551 21 46
 • Obsługa techniczna nieruchomości:
 1. bieżące administrowanie, awarie, naprawy:
  22 551 21 37 lub 603 553 453
  22 551 21 38 lub 605 141 305
  22 551 21 48
  lub 695 409 005
 2. utrzymanie porządku, zgłoszenia dotyczące zalegających odpadów, brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem:
  22 551 21 83 lub 601 657 706
  22 551 21 83
  lub 695 657 006
 3. utrzymanie i pielęgnacja zieleni:
  22 551 21 83 lub 695 657 006
 4. Inspektor branży budowlanej (awarie, naprawy, remonty, modernizacje):
  22 551 21 37 lub 603 553 453
 5. Inspektor branży sanitarnej (awarie, napraw, remonty, modernizacje):
  22 551 21 36 lub 695 657 707

Telefon ogólny do ZMSP:

tel. 22 551-21-00

faks 22 551-21-01

Strony internetowe ZMSP:

www: http://zmsp.warszawa.pl

BIP: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Godziny pracy Zarządu: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków o jakich mowa w dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20189 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133):
poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00
a także w każdą środę roboczą od godz. 7:00 - 17:00

Osoby ze szczególnymi potrzebami podczas wizyty w ZMSP, mogą kontaktować się pod numer 22 551 21 10 lub 730 960 131 celem uzyskania asysty pracownika jednostki. Ewentualnie zgłoszenia można dokonać w Recepcji budynku Prosta 69 (wejście główne).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zarządu Mienia Skarbu Państwa pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*

*Zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W celu złożenia wniosku do Zarządu Mienia Skarbu Państwa poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
 • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:

Skrytka domyślna ePuap Zarządu Mienia Skarbu Państwa:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP

Uwaga:

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.

Sekretariat Zarządu Mienia Skarbu Państwa

tel. +48 22 551-21-10

e-mail:

Akty notarialne dotyczące nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie, prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (jeden plik w formacie PDF) z podanym w treści wiadomości adresem do korespondencji, drogą mailową na adres: