Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Adres:

Prosta 69 – V p.

00-838 Warszawa

tel. +48 22 551-21-00 faks +48 22 551-21-01

e-mail:

NIP 525-22-48-481

REGON 140001459

Biuletyn Informacji Publicznej – odnośnik do strony BIP jednostki Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Godziny pracy Zarządu: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków o jakich mowa w dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20189 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133)
odbywa się w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa, w każdy dzień roboczy w godzinach urzędowania (08:00-16:00), a także w każdą środę będącą dniem roboczym w godz. 7:00-08:00 oraz 16:00-17:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu po numerem tel. 225512110 lub 730960131

Osoby ze szczególnymi potrzebami podczas wizyty w ZMSP, mogą kontaktować się pod numer 22 551 21 10 lub 730 960 131 celem uzyskania asysty pracownika jednostki. Ewentualnie zgłoszenia można dokonać w Recepcji budynku Prosta 69 (wejście główne).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zarządu Mienia Skarbu Państwa pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*

*Zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W celu złożenia wniosku do Zarządu Mienia Skarbu Państwa poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:

Skrytka domyślna ePuap Zarządu Mienia Skarbu Państwa:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP

Uwaga:

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.