W menu umieszczonym po prawej stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące obecnie realizowanych przetargów jak i tych zrealizowanych w latach poprzednich. Zapraszamy do zapoznania się ze zgromadzonymi informacjami oraz regulaminem zamówień publicznych.

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Zamówienia Publiczne

Prosta 69

00-838 Warszawa

Tel. 22 551-21-80

Dostęp do wykazów archiwalnych jest możliwy po złożeniu wniosku na podstawie ustawy o dostępie do Informacji Publicznej.