Wykonanie ścianki wygłuszającej oraz wymiana drzwi na dźwiękoszczelne pl. Starynkiewicza 7/9
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie pisemnej:
02.12.2015 , godz. 12:00
Warszawa, pl. Starynkiewicza 7/9, III p. pok. nr 307

Załączniki: