Przetargi
­

WNP-001/2024 z dnia 11.04.2024

Znak sprawy: WNP-001/2024

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP

(bez negocjacji)

Usługa polegająca na dezynsekcji, deratyzacji, odkażaniu pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, usuwanie zanieczyszczeń gołębich, wentralizacją i utylizacją odpadów z lokali Skarbu Państwa.

 

WNP-002/2024 z dnia 15.03.2024

Znak sprawy: WNP-002/2024

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP

(bez negocjacji)

Świadczenie  usług pocztowych na rzecz Zarządu Mienia Skarbu Państwa w 2024r.

Znak sprawy: WNP-002/2024

 

WNZ-012/2024 z dnia 22.02.2024

Znak sprawy: WNZ-012/2024

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Mienia Skarbu Państwa w 2024r.

 

WNZ-006/2024 z dnia 09.02.2024

Znak sprawy: WNZ-006/2024

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby pracowników ZMSP

 

WNZ-007/2024 z dnia 09.02.2024

Znak sprawy: WNZ-007/2024

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Mienia Skarbu Państwa w 2024r.

 

WNP-014/2023 z dnia 27.12.2023

Znak sprawy: WNP-014/2023

Postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanych i niezabudowanych oraz w siedzibie ZMSP, a także wykonania usługi związanej z koszeniem trawy wraz z jej grabieniem wywozem i utylizacją na terenach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.

Znak sprawy: WNP-014/2023

 

WNZ-066/2023 z dnia 20.12.2023

Znak sprawy: WNZ-066/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu dachu (kominy, obróbki blacharskie, świetliki, ściany attyk),w budynku przy ul. Senatorskiej 38  w Warszawie wpisanego do rejestru zabytków.

 

 

 

WNP-011/2023 z dnia 13.12.2023

Znak sprawy: WNP-011/2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ), zwanej dalej Pzp.(bez negocjacji)

 

„kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdującej się w obiektach Odbiorcy.”

 

WNZ-063/2023 z dnia 06.12.2023

Znak sprawy: WNZ-063/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

„zakup 10 komputerów przenośnych z systemem operacyjnym, monitorem zewnętrznym oraz zestawem klawiatura i mysz bezprzewodowa”

 

 

WNP-013/2023 z dnia 24.11.2023

Znak sprawy: WNP-013/2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej Pzp (bez negocjacji)

Usługa interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa położonych w Warszawie, znajdujących się w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa, wraz z dokonaniem wywozu do 233 kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację wywiezionych odpadów.