Znak sprawy: WNZ-031/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lucerny 106 w Warszawie.

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx